Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Predstavujeme vám Analýzu zistení o stave školstva na Slovensku. Jej zámerom je opis situácie a identifikovanie najvypuklejších problémov školstva, ich príčin, súvislostí a dopadov. Analýza je postavená na rozsiahlom kvalitatívnom a kvantitatívnom prieskume, ktorý bol realizovaný v rokoch 2017 – 2019. Rozsahom výskumnej vzorky a komplexnosťou prístupu ide o jedinečný prieskum na Slovensku. Na zisteniach z analýzy budú postavené návrhy na zmeny, ktoré iniciatíva To dá rozum predstaví v marci 2020.