Dáta

Dáta

Frekvenčné tabuľky dotazníkového prieskumu To dá rozum

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentov