Metodológia

Metodológia zberu dát To dá rozum

Úvod

Projekt To dá rozum, ktorý realizuje organizácia MESA10 od roku 2016, je reakciou na znižujúcu sa kvalitu slovenského školstva. Jeho zámerom je pripraviť návrh komplexnej zmeny vzdelávania od škôlok až po vysoké školy. Cieľom je zmena systému vzdelávania tak, aby pomáhal odstraňovať nerovnosti, napĺňal potreby a do maximálnej možnej miery rozvíjal potenciál každého učiaceho sa a pripravoval ho na budúce uplatnenie sa v osobnom, občianskom aj v profesionálnom živote. Za účelom prípravy na dátach postaveného návrhu zmeny vzdelávacích politík bol súčasťou projektu rozsiahly prieskum o najvypuklejších problémoch a ich príčinách v slovenskom školstve.

Základný analytický rámec prieskumu

Ciele prieskumu

Kvalitatívny prieskum

Kvantitatívny prieskum

Autor:

Miroslava Hapalová a Renáta Hall

Oponent: Barbora Lášticová