Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Špeciálne stredné školy
Špeciálne stredné školy

Špeciálne stredné školy

Riaditelia / riaditeľky špeciálnych stredných škôl

Základné frekvencie

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentov.

Triedenia

Triedenia podľa pohlavia:

Učiteľky / učitelia špeciálnych stredných škôl

Základné frekvencie

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentov.

Triedenia

Triedenia podľa kraja, pohlavia, zriaďovateľa:

Odborní zamestnanci / zamestnankyne materských, základných a stredných škôl a špeciálnych materských, základných a stredných škôl

Základné frekvencie

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentov.

Pedagogickí asistenti / asistentky materských, základných a stredných škôl a špeciálnych materských, základných a stredných škôl

Základné frekvencie

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentov.

Výchovní poradcovia / poradkyne základných a stredných škôl, špeciálnych základných a stredných škôl

Základné frekvencie

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentov.

Majstri / majsterky odbornej výchovy stredných škôl a špeciálnych stredných škôl

Základné frekvencie

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentov.

Triedenia

Triedenia podľa druhu školy, kraja, zriaďovateľa:Analýza zistení o stave školstva na Slovensku