Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Študenti 1. a 2. stupňa VŠ štúdia zo Slovenska študujúci na vysokej škole v zahraničí
Študenti 1. a 2. stupňa VŠ štúdia zo Slovenska študujúci na vysokej škole v zahraničí

Študenti 1. a 2. stupňa VŠ štúdia zo Slovenska študujúci na vysokej škole v zahraničí

Základné frekvencie:


Frekvencie podľa vybraných znakov:

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentovAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku