Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Vysokoškolskí učitelia a vedci zo Slovenska pôsobiaci na VŠ, vo výskumných inštitúciách a v praxi v zahraničí
Vysokoškolskí učitelia a vedci zo Slovenska pôsobiaci na VŠ, vo výskumných inštitúciách a v praxi v zahraničí

Vysokoškolskí učitelia a vedci zo Slovenska pôsobiaci na VŠ, vo výskumných inštitúciách a v praxi v zahraničí


Základné frekvencie

Frekvencie podľa vybraných znakov

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentovAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku