Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Obdobie realizácie prieskumu
Obdobie realizácie prieskumu

Obdobie realizácie prieskumu

Väčšina individuálnych a skupinových rozhovorov pre oblasť regionálneho školstva, vysokého školstva a vedy na VŠ inštitúciách bola realizovaná v období od februára 2017 do marca 2018. Na začiatku projektu To dá rozum v roku 2016 sa konala séria rozhovorov s relevantnými expertmi, ktoré analytikom pomohli vytvoriť a rozpracovať analytický rámec kvalitatívneho prieskumu. Doplnkové rozhovory, zamerané na objasnenie niektorých konkrétnych tém, ktoré vyplynuli z kvalitatívneho aj kvantitatívneho prieskumu, boli realizované v priebehu júla 2018 – apríla 2019. Individuálne rozhovory s predstaviteľmi zamestnávateľov a personálnych agentúr prebehli počas mája – augusta 2017.

Autor:

Miroslava Hapalová, Renáta Hall a Stanislav Lukáč

Oponent: Barbora LášticováAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku