Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Obdobie zberu dát
Obdobie zberu dát

Obdobie zberu dát

  • Študenti vysokých škôl 1. a 2. stupňa na Slovensku vypĺňali online dotazník od 19. 4. do 10. 6. 2018
  • Študenti doktorandského štúdia na Slovensku vypĺňali online dotazník od 17. 5. do 30. 6. 2018
  • Študenti 1. a 2. stupňa VŠ pochádzajúci zo Slovenska a študujúcich v zahraničí vypĺňali online dotazníky v období od 19. 4. do 25. 6. 2018.
  • Vysokoškolskí učitelia a vedeckí a umeleckí pracovníci pôsobiaci na Slovensku vypĺňali online dotazníky v období od 8. 6. do 15. 7. 2018.
  • Vysokoškolskí učitelia a vedeckí a umeleckí pracovníci pôsobiaci v zahraničí vypĺňali online dotazníky v období od 2. 5. do 30. 6. 2018.
  • Špecialisti na ľudské zdroje vypĺňali dotazník počas TREND konferencie Personálny manažment 2016 5. a 6. 10. 2016 online dotazník v termíne od 26. 10. do 22. 12. 2017.
  • Študenti stredných škôl vypĺňali online dotazníky v období od 25. 5. 2018 do 30. 6. 2018.
  • Respondentom z materských, základných a stredných škôl boli dotazníky zaslané v priebehu apríla – mája 2018, pričom vyplnené dotazníky boli doručované v priebehu mája – júla 2018.


Analýza zistení o stave školstva na Slovensku