Dáta

Odborníci na ľudské zdroje

Dotazník

Odborníci na ľudské zdroje – nízko- a strednekvalifikované pozície / absolventi

Odborníci na ľudské zdroje – vysokokvalifikované pozície / absolventi

Frekvenčné tabuľky nízko-, stredne- a vysokokvalifikované pozície:

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentov*