Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Základné školy
Základné školy

Základné školy

Riaditelia / riaditeľky základných škôl

ZS_RIADITEL_DOTAZNIK.pdf (820 KB)

Základné frekvencie

ZS_RIADITEL_Zakladne_frekvencie.xlsx (89 KB)

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentov

Triedenia

Triedenie podľa pohľavia, veku, kraja, zdriadovateľa:

ZS_RIADITEL_Triedenia.xlsx (811 KB)

Učiteľky / učitelia základných škôl

ZS_UCITEL_DOTAZNIK.pdf (801 KB)

Základné frekvencie

ZS_UCITEL_Zakladne_frekvencie.xlsx (84 KB)

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentov

Triedenia

Triedenie podľa pohľavia, veku, kraja, zdriadovateľa:

ZS_UCITEL_Triedenia.xlsx (779 KB)

Odborní zamestnanci / zamestnankyne materských, základných a stredných škôl a špeciálnych materských, základných a stredných škôl

ZS_ODBORNY_ZAMESTNANEC_DOTAZNIK.pdf (800 KB)

Základné frekvencie

OZ_Zakladne_frekvencie.xlsx (257 KB)

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentov

Pedagogickí asistenti / asistentky materských, základných a stredných škôl a špeciálnych materských, základných a stredných škôl

ZS_ASISTENT_DOTAZNIK.pdf (774 KB)

Základné frekvencie

AU_Zakladne_frekvencie.xlsx (226 KB)

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentov

Výchovní poradcovia / poradkyne základných a stredných škôl, špeciálnych základných a stredných škôl

ZS_VYCHOVNY_PORADCA_DOTAZNIK.pdf (812 KB)

Základné frekvencie

VP_Zakladne_frekvencie.xlsx (282 KB)

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentovAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku