Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Stredné školy
Stredné školy

Stredné školy

Riaditelia / riaditeľky stredných škôl

Základné frekvencie

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentov.

Triedenia

Triedenie podľa pohlavia, veku, kraja, zdriadovateľa:

Učiteľky / učitelia stredných škôl

Základné frekvencie

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentov.

SS_UCITEL_Zakladne_frekvencie.xlsx (82 KB)

Triedenia

Triedenie podľa pohlavia, veku, kraja, zdriadovateľa:

Odborní zamestnanci / zamestnankyne materských, základných a stredných škôl a špeciálnych materských, základných a stredných škôl

Základné frekvencie

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentov.

Pedagogickí asistenti / asistentky materských, základných a stredných škôl a špeciálnych materských, základných a stredných škôl

Základné frekvencie

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentov.

Výchovní poradcovia / poradkyne základných a stredných škôl, špeciálnych základných a stredných škôl

Základné frekvencie

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentov.

Majstri / majsterky odbornej výchovy stredných škôl a špeciálnych stredných škôl

Triedenia

Triedenia podľa druhu školy, kraja, zriaďovateľa:

Základné frekvencie

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentov.

Žiaci stredných škôl

Základné frekvencie

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentov.

Triedenia

Triedenie podľa typu školy, pohlavia, veku, kraja, zriaďovateľa:Analýza zistení o stave školstva na Slovensku