Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Špeciálne základné školy
Špeciálne základné školy

Špeciálne základné školy

Riaditelia / riaditeľky špeciálnych základných škôl

SZS_RIADITEL_DOTAZNIK.pdf (832 KB)

Základné frekvencie

SZS_RIADITEL_Zakladne_frekvencie.xlsx (89 KB)

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentov

Triedenia

Triedenia podľa pohlavia, veku, kraja, zriaďovateľa

SZS_RIADITEL_Triedenia.xlsx (789 KB)

Učiteľky / učitelia špeciálych základných škôl

SZS_UCITEL_DOTAZNIK.pdf (788 KB)

Základné frekvencie

SZS_UCITEL_Zakladne_frekvencie.xlsx (80 KB)

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentov

Triedenia

Triedenia podľa pohlavia, veku, kraja, zriaďovateľa

SZS_UCITEL_Triedenia.xlsx (738 KB)

Odborní zamestnanci / zamestnankyne materských, základných a stredných škôl a špeciálnych materských, základných a stredných škôl

SZS_ODBORNY_ZAMESTNANEC_DOTAZNIK.pdf (795 KB)

Základné frekvencie

OZ_Zakladne_frekvencie.xlsx (257 KB)

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentov

Pedagogickí asistenti / asistentky materských, základných a stredných škôl a špeciálnych materských, základných a stredných škôl

SZS_ASISTENT_DOTAZNIK.pdf (775 KB)

Základné frekvencie

AU_Zakladne_frekvencie.xlsx (226 KB)

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentov

Výchovní poradcovia / poradkyne základných a stredných škôl, špeciálnych základných a stredných škôl

SZS_VYCHOVNY_PORADCA_DOTAZNIK.pdf (808 KB)

Základné frekvencie

VP_Zakladne_frekvencie.xlsx (282 KB)

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentovAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku