Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Študenti vysokých škôl 1. a 2. stupňa VŠ štúdia na Slovensku
Študenti vysokých škôl 1. a 2. stupňa VŠ štúdia na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku