Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Študenti vysokých škôl 1. a 2. stupňa VŠ štúdia na Slovensku
Študenti vysokých škôl 1. a 2. stupňa VŠ štúdia na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku