Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Študenti doktorandského štúdia študujúci na vysokých školách na Slovensku
Študenti doktorandského štúdia študujúci na vysokých školách na Slovensku

Študenti doktorandského štúdia študujúci na vysokých školách na Slovensku

Základné frekvencie

Frekvencie podľa vybraných znakov

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentovAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku