Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Vysokoškolskí učitelia a vedeckí a umeleckí pracovníci, pôsobiaci na Slovensku
Vysokoškolskí učitelia a vedeckí a umeleckí pracovníci, pôsobiaci na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku