Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Materské školy
Materské školy

Materské školy

Riaditelia/ky materských škôl

MS_RIADITEL_DOTAZNIK.pdf (808 KB)

Základné frekvencie

MS_RIADITEL_Zakladne_frekvencie.xlsx (83 KB)

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentov

Triedenia

Triedenie podľa pohľavia, veku, kraja, zdriadovateľa:

MS_RIADITEL_Triedenia.xlsx (716 KB)

Učiteľky / učitelia materských škôl

MS_UCITEL_DOTAZNIK.pdf (784 KB)

Základné frekvencie

MS_UCITEL_Zakladne_frekvencie.xlsx (74 KB)

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentov

Triedenia

Triedenie podľa pohľavia, veku, kraja, zdriadovateľa:

MS_UCITEL_Triedenia.xlsx (816 KB)

Odborní zamestnanci / zamestnankyne materských, základných a stredných škôl a špeciálnych materských, základných a stredných škôl

MS_ODBORNY_ZAMESTNANEC_DOTAZNIK.pdf (798 KB)

Základné frekvencie

OZ_Zakladne_frekvencie.xlsx (257 KB)

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentov

Pedagogickí asistenti / asistentky materských, základných a stredných škôl a špeciálnych materských, základných a stredných škôl

MS_ASISTENT_DOTAZNIK.pdf (774 KB)

Základné frekvencie

AU_Zakladne_frekvencie.xlsx (226 KB)

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentovAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku