Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Špeciálne materské školy
Špeciálne materské školy

Špeciálne materské školy

Riaditelia / riaditeľky špeciálnych materských škôl

SMS_RIADITEL_DOTAZNIK.pdf (803 KB)

Základné frekvencie

SMS_RIADITEL_Zakladne_frekvencie.xlsx (64 KB)

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentov

Triedenia

Triedenie podľa pohlavia

SMS_RIADITEL_Triedenia.xlsx (120 KB)

Učiteľky / učitelia špeciálnych materských škôl

SMS_UCITEL_DOTAZNIK.pdf (781 KB)

Základné frekvencie

SMS_UCITEL_Zakladne_frekvencie.xlsx (69 KB)

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentov

Triedenia

Triedenie podľa kraja, pohlavia, zriaďovateľa

SMS_UCITEL_Triedenia.xlsx (374 KB)

Odborní zamestnanci / zamestnankyne materských, základných a stredných škôl a špeciálnych materských, základných a stredných škôl

SMS_ODBORNY_ZAMESTNANEC_DOTAZNIK.pdf (798 KB)

Základné frekvencie

OZ_Zakladne_frekvencie.xlsx (257 KB)

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentov

Pedagogickí asistenti / asistentky materských, základných a stredných škôl a špeciálnych materských, základných a stredných škôl

SMS_ASISTENT_DOTAZNIK.pdf (774 KB)

Základné frekvencie

AU_Zakladne_frekvencie.xlsx (226 KB)

Štatistická významnosť pri interpretácii dát bola stanovená na minimálne 30 respondentovAnalýza zistení o stave školstva na Slovensku