Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

PDF verzia analýzy (42 MB)
Stiahnite si PDF dokument s celou analýzou zistení o stave školstva na Slovensku.

Výber a charakteristika respondentov medzi špecialistami na ľudské zdroje
Výber a charakteristika respondentov medzi špecialistami na ľudské zdroje

Výber a charakteristika respondentov medzi špecialistami na ľudské zdroje

Pre tvorbu výberových súborov pre zamestnávateľov boli oslovené nasledujúce skupiny respondentov:

  1. Špecialisti na ľudské zdroje a náboristi pracujúci s absolventmi stredných a základných škôl (stredne a nízkokvalifikovanými absolventmi)
  2. Špecialisti na ľudské zdroje a náboristi pracujúci s absolventmi vysokých škôl (vysokokvalifikovanými absolventmi)

Výber respondentov bol realizovaný kombináciou metódy zámerného výberu a samovýberu. Dotazníky v papierovej forme boli distribuované medzi účastníkmi konferencie HRComm dňa 3. 10. 2017 v Bratislave. Online dotazníky boli sprístupnené v online prostredí a výzva na rozšírenie informácie o dotazníkovom prieskume a vyplnenie dotazníkov bola respondentom komunikovaná cez široké spektrum informačných kanálov. Časť potenciálnych respondentov bola zároveň oslovovaná priamo (prostredníctvom e-mailov).

Informácie získané z dát od špecialistov na ľudské zdroje boli interpretované len vo vzťahu k dopytovaným respondentom, keďže pri nich nie sú dostupné presné dáta o charakteristike vzorky.Analýza zistení o stave školstva na Slovensku